TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI.

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230)
  • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578, ze zm.).
  • Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (uchwała Nr IV/17/122/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie).


    uchwała Nr IV/18/131/2012 >>>
    Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zał. do uchwały >>>

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 13:02 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:03 Andrzej Kubicki