ikonapdf
 Raport dostepności

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pbpciechanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
- Pochodzą z różnych źródeł;
- Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
- Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
- Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
- Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, regulacji wielkości czcionki, opcji wysokiego kontrastu oraz głosowego odczytywania tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Kubicki (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: (23) 672-41-64 wew. 120). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.

Dostępność architektoniczna.
1. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Czytelnia, Czytelnia Regionalna, Wypożyczalnia Główna ul. Warszawska 34.
Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest jedno wejście od ul. Warszawskiej, wejście po schodach na poziom parteru, zamontowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków z małymi dziećmi. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne placówki: Wypożyczalnia Główna i czytelnia znajdują si na I piętrze, Czytelnia regionalna na II piętrze, są dostępne bez barier architektonicznych. Przejście do czytelnia z Wypożyczalni Głównej jest dostosowane tak aby mogła prejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na I i II piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I i II piętrze. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Wypożyczalnia nr 1, ul. Okrzei 27a.
Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Okrzei. Wypożyczalnia usytuowana jest na parterze., niedostępnym dla wózków inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej, dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 13:42 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:43 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 kwiecień 2021 05:58 Andrzej Kubicki