ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Dyrektor - Lech Marek Zduńczyk

Kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki.

Główna księgowa - Ewa Kostrzewska

Prowadzi i odpowiada za rachunkowość Biblioteki, opracowuje i nadzoruje realizację planów finansowych, sporządza sprawozdania finansowe i bilanse.

Kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie – Grażyna Czaplicka

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów – Agnieszka Jankowska

Instruktor do Spraw Sieci Bibliotek Powiatowych - Jolanta Koziatek

Kierownik Działu Ekonomiczno-Administracyjnego - Katarzyna Żebrowska

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 12:54 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:03 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 09:19 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 11:58 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 wrzesień 2021 07:09 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 07:42 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 08:14 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2023 12:31 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 październik 2023 09:42 Andrzej Kubicki