Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe wewnętrzne na I piętrze w Wypożyczalni Nr 1 ul. Okrzei 27a.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Przedmiar
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Oświadczenie
 6. Umowa
 7. Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych przez zamawiającego w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
 8. Informacja z otwarcia ofert.

Przetarg na roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne w Wypożyczalni Nr 1 ul. Okrzei 27a Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Przedmiar
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Oświadczenie
 6. Umowa
 7. Protokół z wyboru Wykonawcy