STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU.

Własność samorządowa powiatu ciechanowskiego.

MAJĄTEK, ZASADY FUNKCJONOWANIA

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123, ze zm.).

Biblioteka finansowana jest z budżetu powiatu oraz z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

Dotacja z budżetu powiatu w 2019 roku: 1194146 zł, dochody własne 11963 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup zbiorów 16660 zł.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 13:07 Andrzej Kubicki