Sprawozdanie finansowe za rok 2020: link

Sprawozdanie finansowe za rok 2019: link